Công Ty CP Phát Triển Bất Động Sản Sunny World đã triển khai phần mềm CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Sunny World

Công Ty CP Phát Triển Bất Động Sản Sunny World

Website: www.sunnyworldpro.com
Email: infosunnyworldpro.com
Lĩnh vực hoạt động: Bất động sản

Trụ sở công ty:

Mô tả dự án:

- Quản lý khách hàng: thông tin, lịch sử giao dịch, phản hồi
- Quản lý hoạt động sales man, doanh số, chỉ tiêu doanh số
- Quản lý Email Marketing, SMS Marketing
- Quản lý sản phẩm
- Các tiện ích : gởi mail tự động, sms tự động (SMS BrandName)
- Các báo cáo đặc thù của ngành bất động sản

khách hàng bất động sản sunny world công ty sunny world công ty cổ phần phát triển bất động sản sunny world
-->