Công ty Du lịch Hoàn Mỹ đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Du lịch Hoàn Mỹ

Công ty Du lịch Hoàn Mỹ

Website: www.dulichhoanmy.com
Email: infodulichhoanmy.com
Lĩnh vực hoạt động: du lịch

Văn phòng công ty:

Lĩnh vực hoạt động:

Mô tả dự án:

 1. Quản lý Khách hàng, giao dịch khách hàng
 2. Quản lý nguồn khách hàng, quá trình chăm sóc khách hàng
 3. Quản lý Đoàn (đi tour)
 4. Quản lý Mã Tour
 5. Quản lý Chất lượng tour
 6. Quản lý Chất lượng dịch vụ
 7. Quản lý Dịch vụ công ty thuê
 8. Thống kê, báo cáo theo các tiêu chí khác nhau
 9. Quản lý Lượt thanh toán (của khách hàng)
 10. Quản lý Nhật kí tour của khách hàng
 11. Quản lý và xây dựng các chương trình khuyến mãi

Và các tính năng khác ...

=> Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý khách hàng trong lĩnh vực du lịch

phần mềm crm triển khai crm khách hàng du lịch du lịch crm du lịch hoàn mỹ

Share