Công ty Du lịch lễ hội (Carnival Tour) đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Carnival Co.

Công ty Du lịch lễ hội (Carnival Tour)

Addr: 357 Võ Văn Tần, Q3, Tp.HCM
Website: carnivaltourvn.com
Lĩnh vực hoạt động: du lịch lễ hội, đặc biệt các tour các nước Tây Á

 

Yêu cầu dự án:

Cung cấp phần mềm CRM đáp ứng hoạt động chăm sóc khách hàng cho công ty

Hiện trạng:

- Thông tin khách hàng không nhất quán, bị trùng lắp thông tin
- Chưa có công cụ hỗ trợ nghiệp vụ du lịch
- Khâu chiết tính đang phải thực hiện trên file excel, không thống nhất mẫu giữa các phòng ban

Mô tả dự án:

Đặc biệt chức năng chiết tính được tính toán một cách tự động dựa trên các thông tin đầu vào.

=> Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý khách hàng trong lĩnh vực du lịch

phần mềm crm du lịch crm quản lý tour du lịch lễ hội công ty canival
-->