Khách hàng Thương mại - Dịch vụ - Kỹ Thuật Công ty SX-TM-DV-Vận tải Minh Đức

TÊN KHÁCH HÀNG

Công ty SX-TM-DV-Vận tải Minh Đức

LĨNH VỰC
Thương mại - Dịch vụ - Kỹ Thuật

GIẢI PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI

CloudGO - Giải pháp CRM tiêu chuẩn

Công ty SX-TM-DV-Vận tải Minh Đức Qua24.net - OnlineCRM

Công ty SX-TM-DV-Vận tải Minh Đức đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Vận tải Minh Đức

Công ty SX-TM-DV-Vận tải Minh Đức

Website:qua24.net
Email: qua24.net@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động:
Addr: 26 Đường số 6 - Trần Não, Q2


Mô tả dự án:

  • Triển khai cài đặt và huấn luyện SugarCRM

=> Tham khảo dịch vụ hướng dẫn sử dụng SugarCRM CE

Bạn muốn trở thành khách hàng tiếp theo của OnlineCRM?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN


TÊN KHÁCH HÀNG

Công ty SX-TM-DV-Vận tải Minh Đức

LĨNH VỰC
Thương mại - Dịch vụ - Kỹ Thuật

GIẢI PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI

CloudGO - Giải pháp CRM tiêu chuẩn

KHÁCH HÀNG CÙNG LĨNH VỰC

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu