CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GREENCAP ĐÃ TRIỂN KHAI CRM

Công ty GREENCAP InvestmentCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GREENCAP

Website: https://greencapinvestment.com/

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư tài chính, đào tạo về tài chính

Mô tả dự án:

- Triển khai phần mềm CRM theo yêu cầu của Greencap

- Tích hợp Call Center cho Greencap

Bàn giao phần mềm và tranning sử dụng:

 

 

 

greencap investment đầu tư greencap công ty greencap công ty tài chính công ty đầu tư
-->