CÔNG TY TNHH DU THUYỀN BHAYA đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Du thuyển Bhaya

CÔNG TY TNHH DU THUYỀN BHAYA

Website: http://www.bhayacruises.com
Lĩnh vực hoạt động: Du lịch

Văn phòng Đại diện tại Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng kinh doanh tại Hà Nội

Văn phòng Tuần Châu, Hạ Long

Mô tả dự án:

Triển khai phần mềm CRM theo yêu cầu của Bhaya

khách hàng du lịch Bhaya công ty du thuyền du thuyền hạ long du thuyền bhaya

Share