Công ty TNHH DV Thắng Lợi đã triển khai phần mềm CRM

Triển khai phần mềm CRM cho DV Thắng Lợi

Công ty TNHH DV Thắng Lợi

Website: http://www.vftrader.com
Lĩnh vực hoạt động: phân phối, bán lẻ

 

Văn phòng:

Hiện trạng:

Cần phần mềm quản lý khách hàng với các chức năng:
- Quản lý báo giá
- Quản lý bán hàng
- Quản lý giá
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý thu chi
- Quản lý công nợ

=> Tham khảo gói dịch vụ tùy biến tính năng CRM theo yêu cầu

công ty thắng lợi công ty TNHH dịch vụ thắng lợi vftrader vftrader việt nam vftrader quản lý thu chi

Share