CÔNG TY TNHH GOKIDS VIỆT NAM đã được triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Gokids

CÔNG TY TNHH GOKIDS VIỆT NAM  

Website: http://www.gokids.edu.vn/

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục đào tạo

 

Văn phòng tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 2 Ngõ 95, Chùa Bộc, Hà Nội

Tổng đài: 1900 6607
Email: inforeadysteadygokids.com.vn

Mô tả dự án

gokids gokids triển khai crm phần mềm crm giáo dục edu crm gokids onlinecrm

Share