CÔNG TY TNHH VC & GN TAM NHẬT LONG

CÔNG TY TNHH VC & GN TAM NHẬT LONG đã triển khai phần mềm CRM

Triển khai phần mềm CRM cho tam Nhật Long

CÔNG TY TNHH VC & GN TAM NHẬT LONG

Website:http://tnlexpress.com/
Lĩnh vực hoạt động: Logistics

Văn phòng công ty

  • Địa Chỉ: 617/14 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Q.Phú Nhuận – TP.HCM
  • Điện Thoại: (848) 6 2920 892
  • Fax: (848) 62920894

Mô tả dự án:

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối