CÔNG TY TNHH VIETART OOH đã triển khai phần mềm CRM

triển khai phần mềm CRM cho VietArt OOH

CÔNG TY TNHH VIETART OOH

Website: http://vietart.vn
Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông – Tổ chức sự kiện – Quảng cáo – Quà tặng

Giới thiệu:

 -Hoạt động của VietArt tập trung trên 4 mảng chính: Truyền thông – Tổ chức sự kiện – Quảng cáo – Quà tặng. Đem đến cho khách hàng trọn bộ giải pháp cho tất cả các vấn đề về thương hiệu.

Văn phòng công ty:

Mô tả dự án:

 -Tùy chỉnh tính năng SugarCRM nhằm đáp ứng nhu cầu của VietArt OOH như quản lý bảng hiệu, quản lý hợp đồng, báo cáo tuần…

khách hàng truyền thông crm truyền thông vietart vietart.vn công ty vietart ooh

Share