Viettel IDC

Viettel IDC

Tên công ty: Công ty TNHH Viettel-CHT

Tên giao dịch: Viettel IDC

Website: https://www.viettelidc.com.vn/

Giới thiệu

Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel IDC) là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông - Quân đội Viettel, được thành lập vào ngày 06/03/2008.

Lĩnh vực kinh doanh:

Công ty Viettel IDC sẽ cung cấp các dịch vụ IDC tại Việt Nam, bao gồm (không hạn chế):

– Dịch vụ cơ bản IDC: Các dịch vụ thuê chỗ phòng máy, thuê băng thông, đường truyền, hệ thống điện và các hệ thống phụ trợ của trung tâm dữ liệu.
– Dịch vụ giá trị gia tăng IDC: Bao gồm các dịch vụ lưu trữ dữ liệu, cho thuê các thiết bị mạng, bảo mật, máy chủ, các ứng dụng bảo mật, lưu trữ và sao lưu dữ liệu.

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối