Hãy cho chúng tôi biết vấn đề khó khăn mà bạn cần CRM hỗ trợ giải quyết
Vd:
  • - Quản lý thông tin khách hàng
  • - Quản lý sản phẩm, dịch vụ
  • - Quản lý công nợ
  • - Quản lý báo cáo...
-->