Phần mềm CRM giúp công ty quản lý dịch vụ hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Phần mềm quản lý dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Phần mềm CRM cung cấp các tính năng đặc biệt hữu ích cho việc hỗ trợ khách hàng của bạn, chẳng hạn như quản lý phiếu bận tâm, quản lý tri thức, cổng khách hàng tự phục vụ, báo cáo, và hỗ trợ thống kê. Bạn cũng có thể sử dụng các phân hệ khác liên quan đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng như Sản phẩm, Quản lý Hoạt động, Lịch làm việc, Quản lý Liên hệ,...

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Dich vụ hỗ trợ khách hàng 24/7

Phiếu bận tâm của khách hàng trong CRMDịch vụ khách hàng trong phần mềm CRM

Phiếu bận tâm là một tập hợp các chức năng liên quan để xử lý các vấn đề hỗ trợ khách hàng, truy vấn, và các yêu cầu dịch vụ khác. Một phiếu bận tâm được sử dụng cho một yêu cầu hỗ trợ từ một khách hàng. Phần mềm CRM cung cấp các tính năng quản lý phiếu bận tâm.

Xem thêm: Bạn có biết 5 lợi ích dễ thấy mà Phần mềm CRM mang lại cho Doanh nghiệp

Phần mềm CRM cung cấp hệ kiến thức giúp bạn hỗ trợ khách hàng

Để giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy câu trả lời cho truy vấn của họ và các hỗ trợ được cung cấp, cũng như giúp nhân viên hỗ trợ khách hàng tìm câu trả lời nhanh hơn, phần mềm CRM cung cấp một hệ kiến thức cơ sở với các tính năng sau đây.Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Xem thêm: 10 dịch vụ phần mềm CRM tốt nhất hiện nay

Cổng thông tin hỗ trợ khách hàng tự phục vụ

Phần mềm CRM cấp cho khách hàng cổng thông tin dịch vụ hỗ trợ khách hàng tự phục vụ, qua đó khách hàng của bạn có thể đăng nhập vào, theo dõi các vấn đề và nhận được câu trả lời từ hệ kiến thức cơ sở. Cổng thông tin khách hàng trong phần mềm CRM cung cấp các tính năng sau đây:

OnlineCRM giải pháp phần mềm CRM hỗ trợ khách hàng


Bạn có biết về các bài học giúp hỗ trợ khách hàng:
dịch vụ hỗ trợ khách hàng dịch vụ khách hàng

Share