Mất bao lâu để triển khai một dự án CRM?
Đối với một nhà cung cấp giải pháp CRM việc cài đặt và hoạt động thường chỉ mất khoảng 1 tuần nhưng thực tế việc triển khai s...
Xem thêm
PHẦN MỀM ONLINECRM CÓ PHÂN CẤP NHƯ THẾ NÀO?
Hiện phân quyền của bản Cloud đáp ứng cho 3 cấp: – Cấp Admin (tương ứng Giám đốc cty): xem toàn bộ dữ liệu – Cấp Quản lý (t...
Xem thêm
TÔI CÓ THỂ TÙY BIẾN SUGARCRM?
SugarCRM được thiết kế dạng modular – mô đun hóa. Tức là các chức năng của Sugar được phân thành các mô đun độc lập về mặt kỹ...
Xem thêm
THAO TÁC TRÊN DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?
Khách hàng có file danh sách khách hàng bên ngoài rất lớn, khi sử dụng phần mềm của OnlineCRM để sử dụng, thì thao tác nhập t...
Xem thêm
TÔI CÓ THỂ TÙY BIẾN VTIGERCRM?
VTigerCRM được thiết kế dạng modular – mô đun hóa. Tức là các chức năng của vTiger được phân thành các mô đun độc lập về mặt...
Xem thêm
[INFOGRAPHIC] SO SÁNH GIỮA INBOUND MARKETING VÀ OUTBOUND MARKETING
Outbound Marketing là phương thức tiếp thị nhằm đẩy sản phẩm hay dịch vụ đến với người tiêu dùng. Inbound Marketing là phương...
Xem thêm
SugarCRM hỗ trợ những hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào?
SugarCRM hỗ trợ cơ sở dữ liệu MySQL, SQL Server 2005/2008 cho tất cả các phiên bản. Riêng phiên bản Sugar Enterprise được hỗ...
Xem thêm
Tại sao SugarCRM không cho phép xóa một user?
Tại sao SugarCRM không cho phép xóa một user? SugarCRM không cho phép xóa một user vì để bảo vệ dữ liệu liên quan đến người d...
Xem thêm
Yêu cầu hệ thống SugarCRM?
SugarCRM không yêu cầu cao về hệ thống, thiết bị phần cứng. Tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế của từng doanh nghiệp mà chúng t...
Xem thêm
Xem hoạt động của nhân viên cũ trên CRM
Khi có một nhân viên nghỉ việc và thay thế vào vị trí đó một nhân viên mới làm thế nào mà nhân viên mới này có thể biết được...
Xem thêm
Đâu là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa SugarCRM và các sản phẩm khác cùng loại?
Có khoảng trên dưới 10 điểm khác biệt lớn giữa SugarCRM và các phần mềm CRM truyền thống hiện nay. Tuy nhiên có thể liệt kê r...
Xem thêm
SỬ DỤNG SUGARCRM CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?
Đối với những người mới tiếp cận SugarCRM thường nói rằng: SugarCRM nhiều tính năng quá, nhìn rối và khó sử dụng quá! Tuy nhi...
Xem thêm
-->