HƯỚNG DẪN MỞ FILE .CSV KHÔNG BỊ LỖI FONT

HƯỚNG DẪN MỞ FILE .CSV KHÔNG BỊ LỖI FONT

Người dùng hay gặp phải tình trạng mở file .CSV export từ Sugar lên bằng Excel thì bị lỗi font tiếng Việt, không xem được. Tài liệu này hướng dẫn cách khắc phục tình trạng này: Click to download