Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, OnlineCRM cần tuyển Vị trí nhân viên BA

Số lượng:05

Mô tả công việc:

Yêu cầu công việc:

Quyền lợi ứng viên:

Nộp hồ sơ:

Lưu ý: Ứng viên gửi tiêu đề mail theo cú pháp: Vị trí ứng tuyển- Họ tên- Ngày nộp hồ sơ

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu