Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, OnlineCRM đang có nhu cầu tuyển dụng Vị trí nhân viên KIỂM THỬ phần mềm

Số lượng: 05

Mô tả công việc

Yêu cầu:

Quyền lợi ứng viên:

Nộp hồ sơ:

– CV ghi rõ về quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân… (bắt buộc)

– Đơn xin việc.

Với những hồ sơ đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ gọi và đặt lịch phỏng vấn

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu