Phân tích tình hình kinh doanh trên phần mềm CloudPro CRM

Phân tích tình hình kinh doanh là một công việc mang tính bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp dù bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề nào, doanh nghiệp nhỏ hay lớn, đang phát triển hay đã phát triển. Điều này không chỉ đòi hỏi về mặt nhân sự mà còn phụ thuộc rất nhiều vào những công cụ hỗ trợ. Chính vì vậy, CloudPro CRM luôn cung cấp những tính năng mạnh mẽ nhất hỗ trợ doanh nghiệp có thể quan sát và đưa ra những nhận định chính xác về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

phân tích kinh doanh

Quá trình phân tích tình hình kinh doanh đòi hỏi người phân tích phải bảng báo cáo, nhiều biểu đồ và hàng trăm dữ liệu khác nhau từ chi phí, công nợ, doanh thu, KPI cho đến các hoạt động đã diễn diễn ra để có thể đưa ra những đánh giá và nhận định cuối cùng về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo và phân tích doanh thu

Doanh thu là một trong những yếu tố quan trọng thể hiện rõ nhất kết quả của quá trình kinh doanh, vì vậy những báo cáo, thống kê về doanh thu sẽ là những dữ liệu quan trọng nhất cho công việc phân tích dữ liệu kinh doanh. CloudPro CRM hỗ trợ bạn xem và phân tích báo cáo doanh thu theo nhiều tiêu chí khác nhau mà bạn hoàn toàn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu của bạn:

 • Báo cáo doanh thu theo nhân viên: Đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên sale.
 • Báo cáo doanh thu theo thời gian: Theo dõi được quá trình kinh doanh theo thời gian như theo tháng, theo quý, theo năm...
 • Báo cáo doanh thu theo khách hàng: Theo dõi được những khách hàng nào mang lại doanh thu cao cho doanh nghiệp bạn, khách hàng nào có triển vọng...

Báo cáo doanh thu theo địa lý, theo chiến dịch, theo hóa đơn và nhiều tiêu chí khác mà bạn hoàn toàn có thể tự thiết lập.

Báo cáo tình hình kinh doanh trên CRM

Bạn cũng có thể phân tích doanh thu theo nhiều điều kiện khác nhau ví dụ như

 • Phân tích kinh doanh theo giai đoạn bán hàng (sale pipeline): Theo dõi được tình hình bán hàng theo từng giai đoạn để có thể đưa ra dự báo cũng như đánh giá.

 • Phân tích kinh doanh của từng nhân viên theo từng giai đoạn bán hàng: Theo dõi được tình hình bán hàng của từng nhân viên theo từng giai đoạn.

 • ...

Báo cáo công nợ

Và bạn cũng có thể tự tạo những bảng báo cáo, phân tích khác tùy theo nhu cầu và tiêu chí của bạn đặt ra để từ đó có thể đưa ra những nhận định, phân tích về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Quản lý công nợ

Tài chính, đặc biệt là công nợ có ý nghĩa chi phối rất nhiều đến trạng thái kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, nếu như công nợ được quản lý chính xác và hiệu quả sẽ góp phần tích cực vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tốt hơn.

CloudPro CRM sẽ giúp bạn quản lý công nợ một cách chính xác và theo thời gian thực với 2 loại công nợ chính là: công nợ phải trả (với nhà cung cấp) và phải thu (với khách hàng) thông qua những báo cáo:

 • Báo cáo công nợ theo khách hàng: Báo cáo chi tiết các khoản công nợ với khách hàng, tổng nợ phát sinh trong kỳ, giá trị hợp đồng, các khoản phải thu bao nhiêu, đã thanh toán bao nhiêu và còn lại bao nhiêu.
 • Báo cáo công nợ theo nhà cung cấp: Báo cáo chi tiết về các khoản công nợ với nhà cung cấp, giá trị các hợp đồng, các đơn hàng, các khoản đã thanh toán và các khoản còn nợ với nhà cung cấp.

Quản lý công nợ

Quản lý KPI

KPI được xem như là công cụ giúp doanh nghiệp quản lý cũng như là đánh giá được hiệu quả và năng lực của từng nhân viên, hạn chế những đánh giá mang tính chất cảm tính. Và việc quản lý KPI cũng được CloudPro CRM phát triển giúp cho việc quản lý KPI của nhà quản lý trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

 • Phân bổ KPI theo từng nhân viên, phòng ban, chi nhánh với các chỉ tiêu KPI như: doanh thu, khách hàng mới, giao dịch, số lượng cuộc gọi, email, sms, ticket, giao dịch...
 • Báo cáo KPI: Xem báo cáo tổng hợp hoặc báo cáo chi tiết từng nhân viên về cơ hội, báo giá, giao dịch, hợp đồng,...

Phân tích hoạt động

Phân tích tình hình kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc quản lý doanh thu, công nợ hay KPI mà còn phải phân tích đến hiệu quả của từng hoạt động trong doanh nghiệp ví dụ như:

 • Chất lượng cuộc gọi của nhân viên sale, nhân viên chăm sóc khách hàng thông qua những file ghi âm khi cuộc gọi được gọi ra từ Call Center được tích hợp vào CloudPro CRM.
 • Hiệu quả của các chiến dịch Marketing, chiến dịch bán hàng.
 • Hiệu quả và chất lượng hoàn thành công việc được giao của từng nhân viên thông qua module task (quản lý công việc).
 • Và rất nhiều hoạt động khác cần được phân tích và đánh giá.

Đánh giá nhân viên

Có thể thấy phân tích tình hình và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là được coi là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, giúp những nhà quản trị, quản lý có một cái nhìn toàn diện và cụ thể về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, hy vọng CloudPro CRM sẽ giúp cho công việc này của doanh nghiệp trở nên dễ dàng, chính xác và hiệu quản hơn.

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu toàn diện

TÔI CẦN THAM KHẢO GIÁ TÔI CẦN TƯ VẤN THÊM

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối