Quản lý bảng giá trên phần mềm CloudPro CRM

Bảng giá là biểu mẫu thể hiện giá bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty theo thời điểm.

Một sản phẩm, dịch vụ có thể có nhiều giá bán khác nhau theo các bảng giá khác nhau trong cùng một thời điểm hoặc khác thời điểm (giá bán ngày thường, ngày lễ, giá bán cho khách thường, giá bán cho khách VIP).

Ví dụ: Sản phẩm A có giá 10 đồng trong "Bảng giá khách hàng thường" và có giá 9 đồng trong "Bảng giá khách hàng VIP"

Quản lý thông tin đơn hàng: mã bảng giá, ngày bảng giá, tình trạng hoạt động, sản phẩm,dịch vụ thuộc bảng giá…

Tính năng quản lý bảng giá trên CloudPro CRM

Tạo bảng giá dễ dàng

CloudPro CRM cung cấp các chức năng tạo bảng giá một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể lựa chọn nhập thủ công hoặc import dữ liệu vào cùng một lúc.

Một sản phẩm có thể có nhiều bảng giá khác nhau, tuỳ thuộc vào các chương trình bán hàng của doanh nghiệp.

Quản lý bảng giá hiệu quả

Đối với từng bảng giá bạn có thể xem lại các thông tin sau:

  • Tổng quan: Hiển thị những thông tin quan trọng của bảng giá như tên bảng giá, ngày tạo, đơn vị tiền tệ...
  • Nhật ký: Lịch sử thao tác với bảng giá.
  • Sản phẩm: Các sản phẩm thuộc bảng giá và những thông tin về sản phẩm như mã sản phẩm, danh mục sản phẩm, tồn kho, giá bán, mức chiết khấu...

Phần mềm quản lý bảng giá

Phía trên là những chia sẻ của chúng tôi về các tính năng mudele bảng giá trong phần mềm CloudPro CRM. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi để được giải đáp một cách nhanh nhất.

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu toàn diện

TÔI CẦN THAM KHẢO GIÁ TÔI CẦN TƯ VẤN THÊM

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối