Quản lý người dùng trên phần mềm CloudPro CRM

Đối với hầu hết các phần mềm hiện nay, quản lý người dùng luôn là một tính năng mặc định bắt buộc phải có bởi tính chất quan trọng của nó. Quản lý người dùng giúp người quản trị hệ thống quản lý được thông tin, hoạt động cũng như quyền truy cập của người dùng vào hệ thống.

Đối với những phần mềm hỗ trợ quản lý, bán hàng và chăm sóc khách hàng như CloudPro CRM thì người dùng chính là toàn bộ nhân sự trong công ty hay doanh nghiệp sử dụng phần mềm.

Phân loại người dùng

Có 2 loại người dùng chính trên phần mềm CloudPro CRM là người dùng thông thường và người dùng quản trị hệ thống.

  • Người dùng thông thường: Người dùng thông thường là người dùng phổ biến nhất trong phần mềm và cũng là người dùng sử dụng phần mềm nhiều nhất. Phần lớn nhân sự của một doanh nghiệp đều là người dùng thông thường. Người dùng này có thể truy cập hầu hết các module và thực hiện hầu hết mọi chức năng một cách thường xuyên. Người dùng thông thường có thể bị giới hạn chức năng tùy theo vai trò và được phân quyền bởi người quản trị.

  • Người dùng quản trị hệ thống: Người dùng quản trị hệ thống hay còn gọi là Quản trị viên (administrator) có tất cả những chức năng của người dùng thông thường, bên cạnh đó sẽ có thêm những chức năng dành riêng cho việc quản trị hệ thống. Người dùng quản trị có thể tạo, chỉnh sửa người dùng, chỉnh sửa toàn bộ cài đặt hệ thống và các công cụ khắc phục sự cố.

Quản lý thông tin người dùng

Thêm mới một người dùng (người dùng thông thường hay quản trị) chỉ được thực hiện bởi người dùng quản trị, đó có thể là người dùng quản trị mặc định ban đầu hoặc là người dùng được cấp quyền trở thành người dùng quản trị hệ thống. Bên cạnh đó, CloudPro CRM cũng hỗ trợ thêm người dùng hàng loạt thông qua nhập xuất bằng file excel.

Tạo người dùng mới trên phần mềm CRM

Người quản trị có thể dễ dàng quản lý một cách tổng quan toàn bộ người dùng có trên hệ thống cũng như là phân quyền người dùng hệ thống thông qua module quản lý người dùng.

Danh sách người dùng trên phần mềm CRM

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu toàn diện

TÔI CẦN THAM KHẢO GIÁ TÔI CẦN TƯ VẤN THÊM

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối