Quản lý nhóm/ chi nhánh trên phần mềm CloudPro CRM

Trong cơ chế phân quyền bảo mật, chúng ra không thể không nhắc đến các chức năng phân quyền liên quan đến nhóm. Việc phân quyền theo nhóm thường liên quan đến nhóm người dùng, nhóm chức năng và vai trò. Việc phân quyền như thế đảm bảo rằng các chức vụ và phòng ban cụ thể trong doanh nghiệp của bạn được sử dụng và truy xuất dữ liệu một cách chi tiết và chặt chẽ hơn.

Hơn thế nữa, đối với các doanh nghiệp, tập đoàn có nhiều chi nhánh thì việc phân quyền lại càng quan trọng hơn, đặc biệt là phân quyền theo chi nhánh. Đối với mỗi chi nhánh con luôn có các cấp bậc và quyền hạn giống với chi nhánh mẹ tuy nhiên quyền hạn và khả năng truy xuất dữ liệu lại nhỏ hơn. Chính vì thế quản lý tốt việc này sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết được các vấn đề thống nhất dữ liệu và báo cáo của từng chi nhánh. Từ đó công việc thuận lợi, trôi chảy và chính xác hơn.

Phân quyền theo vai trò

Bạn có thể dựa trên cơ cấu tổ chức của công ty hay doanh nghiệp bạn để sắp xếp và phân quyền vai trò.

Với mỗi vai trò bạn có thể lựa chọn những quyền cụ thể:

  • Báo cáo cho ai: Người giữ vai trò này sẽ báo cáo công việc cho ai.

  • Có thể giao việc cho ai: Người giữ vai trò này có thể giao việc cho: tất cả mọi người, cùng cấp và cấp dưới hay cấp dưới.

  • Phân quyền truy cập: Phân quyền truy cập cụ thể cho vai trò này.

Ví dụ như Quản lý bán hàng phải báo cáo công việc cho Phó tổng giám đốc, có thể giao việc cho nhân viên cấp dưới của mình là Nhân viên bán hàng và có thể truy cập vào những modules cụ thể như: Dashboards, Người liên hệ, Đầu mối, Bán hàng,...

Phân quyền theo nhóm người dùng

Bạn có thể tạo ra những nhóm người dùng khác nhau và phân quyền cụ thể cho từng nhóm người dùng đó. Những nhóm người dùng này có thể là những người dùng cụ thể, cũng có thể là những người dùng thuộc cùng một phòng bạn hoặc cùng giữ một chức vụ.

Một công ty luôn có nhiều nhóm người dùng như vậy. Tuỳ vào đặc điểm phòng ban hay chức vụ của mỗi người mà người quản lý sẽ phân bổ quyền nhóm người dùng sau cho hợp lý nhất.

Phân quyền theo chi nhánh

Tương tư6 như phân quyền theo nhóm, mỗi chi nhánh cũng có như quyền như vậy. Trên CloudPro CRM bạn có thể hiểu hai khái niệm nảy là giống nhau.

Với mỗi chi nhánh sẽ có những chức vụ và vị trí khác nhau. Chính vì thế bạn cần phải phân quyền thật rõ ràng. Việc này sẽ giúp các chi nhánh không được quản lý trực tiếp từ bạn nhưng bạn vẫn kiểm soát được mọi hoạt động của chi nhánh đó.

Như vậy có thể thấy với khả năng phân quyền và bảo mật chặt chẽ trên CloudPro CRM sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng quản lý cũng như hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra với dữ liệu của doanh nghiệp mình.

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu toàn diện

TÔI CẦN THAM KHẢO GIÁ TÔI CẦN TƯ VẤN THÊM

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối