Quản lý phân quyền trên phần mềm CloudPro CRM

Đối với bất kỳ phần mềm quản lý nào, chức năng phân quyền luôn là một trong những chức năng quan trọng. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp có sơ đồ tổ chức phức tạp, nhiều nghiệp vụ và phòng ban khác nhau, thì cơ chế phân quyền lại càng hữu ích hơn mữa. Phân quyền giúp cho người quản lý quản lý được các nhân viên bên dưới mình một cách hiệu quả nhất, nhằm đem lại năng suất làm việc cao nhất có thể.

Bài viết bên dưới sẽ giới thiệu đến đọc giả các chức liên quan đến cơ chế phân quyền của CloudPro CRM. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Phân quyền là gì? Tại sao chúng ta phải phân quyền?

Phân quyền là hoạt động phân phối trách nhiệm thông qua chức năng của tổ chức và là một trong những quyết định quan trọng nhất trong quản lý. Phân quyền và việc ủy nhiệm công việc một cách chính thức để người được trao quyền chịu trách nhiệm những công việc cụ thể.

Việc phân quyền ngày nay không còn nhằm chỉ là phân công công việc. Phân quyền ngày nay còn có nhiều mục đích. Những mục đích của việc ủy quyền là:

 • Phân rõ chức năng nhiệm vụ.
 • Xác lập quyền hạn, trách nhiệm đối với từng đầu công việc quan trọng.
 • Thử thách nhân viên trong trường hợp đào tạo và đánh giá nhân sự.

Những lưu ý khi phân quyền

Để trao quyền hiệu quả, người trao quyền cần nắm rõ các nguyên tắc:

 • Trao quyền nên có thời hạn. Việc trao quyền có thời hạn sẽ là động lực để kích thích nhân viên làm việc, nhất là trong trường hợp trao quyền đi kèm trao quyền lợi.
 • Nói rõ yêu cầu công việc, những chuẩn mực để đánh giá hoàn tất công việc. Điều này giúp người được trao quyền rõ ràng hơn trong công việc.
 • Định kỳ xem xét hiệu quả trao quyền.
 • Đánh giá, đào tạo và cải tiến.

Những chức năng phân quyền hiện có trên CloudPro CRM

Phân quyền truy cập dữ liệu

Phân quyền theo dữ liệu có thể hiểu như sau: Mỗi người, nhóm người dùng sẽ được truy cập vào những dữ liệu với những thao tác nhất định theo chức vụ của mình. Những người không nằm trong nhóm được cấp quyền sẽ không tiếp xúc được với dữ liệu đó.

Phân quyền truy cập trên phần mềm CRM

Các quyền có thể phân truy cập dữ liệu với những quyền cụ thể sau:

 • Ẩn: Không hiển thị dữ liệu với người được phân quyền.
 • Chỉ xem: Hiển thị dữ liệu với người được phân quyền này nhưng không cho phép chỉnh sửa.
 • Sửa: Cho phép người được phân quyền này có thể chỉnh sửa dữ liệu.
 • Nhập từ file: Cho phép người được phân quyền này có thể nhập dữ liệu từ file bên ngoài vào hệ thống.
 • Xuất dữ liệu: Cho phép người được phân quyền này có thể xuất dữ liệu thành file.
 • Kiểm tra trùng: Cho phép người được phân quyền này có thể kiểm tra trùng của dữ liệu.

Phân quyền thao tác

Với mỗi modules, chức năng mỗi người dùng hoặc nhóm người dùng chỉ được thao tác với những thao tác nhất định. Các quyền thao tác bao gồm: xem (view),thêm mới, (add),sửa (edit),xóa (delete).

Phân quyền truy cập trên phần mềm CRM

Phân quyền chia sẻ

Chức năng này cho phép người quản lý có thể chia sẻ quyền truy cập cho những người dùng khác. Việc này giúp việc chia sẻ dữ liệu khi cần thiết được diễn ra nhanh chóng mà không cần phải cấp quyền lại.

Phân quyền chia sẻ trên phần mềm CRM

Với cơ chế phân quyền này sẽ có các lựa chọn cho từng modules như sau:

 • Công khai: Cho phép chia sẻ công khai với những các thao tác sau: Xem, Tạo/Sửa, Xóa
 • Riêng tư: Không cho phép chia sẻ.

Với cơ chế phân quyền này sẽ đảm bảo rằng những chức năng cụ thể sẽ chỉ những người được phân quyền mới có thể thao tác, đồng thời dữ liệu có thể được bảo mật tuyệt đối. Ví dụ, nhân viên bán hàng chỉ có thể thao tác (thao tác với khách hàng, báo giá, hợp đồng…) trên modules bán hàng tuy nhiên vẫn có quyền xem những chiến dịch trên modules marketing hay xem tồn kho trên modules quản lý kho để phục vụ cho việc bán hàng của mình.

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu toàn diện

TÔI CẦN THAM KHẢO GIÁ TÔI CẦN TƯ VẤN THÊM

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối