QUY TRÌNH CRM CHO LĨNH VỰC TƯ VẤN, TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – HR

QUY TRÌNH

quy trình crm cho tuyển dụng nhân sự (HR) - OnlineCRM

DIỄN GIẢI

– () (Start):

Từ những yêu cầu request này:

–       B1: Cập nhật thông tin khách hàng

–       B2: Cập nhật thông tin người liên hệ

–       B3: Tạo hợp đồng

–       B4: Cập nhật thông tin yêu cầu tuyển dụng

Ứng viên apply CV từ nhiều kênh khác nhau:

–       B5: Cập nhật thông tin ứng viên, xúc tiến các hoạt động chăm sóc như : Email, SMS, Call.

 

OnlineCRM giải pháp phần mềm CRM Việt Nam

quy trình crm tuyển dụng quy trình crm hr quy trình quản lý tuyển dụng nhân sự HR quuy trinh crm tuyển dụng nhân sự
-->