QUY TRÌNH CRM CHO LĨNH VỰC TƯ VẤN, TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – HR

QUY TRÌNH

quy trình crm cho tuyển dụng nhân sự (HR) - OnlineCRM

DIỄN GIẢI

– () (Start):

Từ những yêu cầu request này:

–       B1: Cập nhật thông tin khách hàng

–       B2: Cập nhật thông tin người liên hệ

–       B3: Tạo hợp đồng

–       B4: Cập nhật thông tin yêu cầu tuyển dụng

Ứng viên apply CV từ nhiều kênh khác nhau:

–       B5: Cập nhật thông tin ứng viên, xúc tiến các hoạt động chăm sóc như : Email, SMS, Call.

 

OnlineCRM giải pháp phần mềm CRM Việt Nam

quy trình crm quy trình phần mềm quy trình crm tuyển dụng quy trình crm hr

Share