GIỚI THIỆU VỀ QUY TRÌNH TỔNG QUAN CỦA SUGARCRM

Trong bài viết này OnlineCRM xin giới thiệu về quy trình tổng quan của phần mềm SugarCRM.


Nội dung của chúng ta sẽ bao gồm các quy trình sau:

Quy trình tổng quan trong SugarCRM

Quy trình tổng quan Sales Management

Quy trình tổng quan Service Management & Scheduling


Bài viết liên quan: 

quy trình crm quy trình Marketing tự động quy trình quản lý khách hàng quy trình chăm sóc khách hàng quy trinh tổng quan
-->