OnlineCRM Blog

Nơi chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về CRM

3 kết quả tìm kiếm cho từ khóa 'crm vtiger'

VTIGERCRM VÀ CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
10/01/2019 4.959 lượt xem
Triển khai một phần mềm như thế nào thường là vấn đề quan tâm đầu tiên của doanh nghiệp. Bài viết này OnlineCRM sẽ hướng dẫn các bạn triển k...
SO SÁNH SUGARCRM VS MISACRM VS GENCRM VS VTIGER
10/01/2019 4.429 lượt xem
So sánh SugarCRM, MisaCRM, GenCRM, VTiger và đưa ra kết luận về điểm ưu, nhược của các phiên bản để doanh nghiệp dựa vào tình hình và yêu cầ...
SO SÁNH PHẦN MỀM SUGARCRM VÀ VTIGERCRM
09/01/2019 4.342 lượt xem
Cùng là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng nhưng hai phần mềm SugarCRM và phần mềm vTigerCRM đều có những ưu và nhược điểm của riêng mì...

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối