OnlineCRM Blog

Nơi chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về CRM

1 kết quả tìm kiếm cho từ khóa 'yêu cầu hệ thống'

Một số vấn đề về triển khai CRM cho doanh nghiệp
20/10/2018 9.269 lượt xem
Các hình thức triển khai CRM cũng và yêu cầu cài hệ thống khi triển khai phần mềm CRM cho doanh nghiệp là gì? Gồm 2 hình thức CRM hiện có tr...

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu