So sánh tính năng các gói phần mềm CloudPRO CRM

 

Tính năng

C1-Standard                 

C2-Professional             

C3-Enterprise               

1. TIẾP THỊ TỰ ĐỘNG
     

 

TICK TICK TICK

 

TICK TICK TICK

 

WEBSITE BÁN HÀNG  WEBSITE BÁN HÀNG        FACEBOOK        ZALO WEBSITE BÁN HÀNG        FACEBOOK        ZALO

 

PLUS PLUS TICK

 

TICK TICK TICK
2. BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG
     

 

TICK TICK TICK

 

TICK TICK TICK

 

TICK TICK TICK

 

TICK TICK TICK

 

TICK TICK TICK
3. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
     

 

TICK TICK TICK

 

WEBSITE WEBSITE          ỨNG DỤNG APP         PHẦN MỀM MÁY TÍNH WEBSITE          ỨNG DỤNG APP         PHẦN MỀM MÁY TÍNH

 

TICK TICK TICK
4. WORKFLOW & AUTOMATION
     

 

TICK TICK TICK

 

TICK TICK TICK

 

TICK TICK TICK

 

PLUS TICK TICK

 

PLUS TICK TICK
5. BÁO CÁO (REPORT)
     

 

20 báo cáo 30 báo cáo 50 báo cáo

 

TICK TICK TICK

 

TICK TICK TICK
6. TIỆN ÍCH
     

 

TICK TICK TICK

 

NO TICK TICK
7. TÍCH HỢP
     

 

TICK TICK TICK

 

PLUS TICK TICK

 

PLUS TICK TICK

 

PLUS TICK TICK

 

PLUS TICK TICK

 

PLUS PLUS TICK

 

PLUS PLUS PLUS
8. DỊCH VỤ ĐI KÈM KHÁC
     

 

OnlineCRM APPSTORE IOS        OnlineCRM CHPLAY GOOGLE PLAY OnlineCRM APPSTORE IOS        OnlineCRM CHPLAY GOOGLE PLAY OnlineCRM APPSTORE IOS        OnlineCRM CHPLAY GOOGLE PLAY

 

Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn

 

50 GB 100 GB 150 GB

 

NO TICK TICK

 

TICK TICK TICK

 

TICK TICK TICK

 

TICK TICK TICK

 

NO TICK TICK

 

PLUS PLUS PLUS

 

Tải file so sánh tại đây

Lưu ý:
           (1) Dấu NO : Không đáp ứng
           (2) Dấu PLUS : Tùy chọn có tính phí
           (3) Dấu TICK : Có đáp ứng.

so sánh gói crm so sánh các phiên bản cloud crm cloud crm đặc điểm cloud crm phần mềm crm trực tuyến

Share