SO SÁNH CÁC PHẦN MỀM CRM: SUGARCRM VS MISACRM VS GENCRM VS VTIGER

Bài viết sẽ so sánh SugarCRM vs MisaCRM vs GenCRM vs vTiger ở các khía cạnh:

Cuối cùng đưa ra kết luận về điểm ưu, nhược của các phiên bản để doanh nghiệp dựa vào tình hình và yêu cầu hiện tại mà tìm ra phiên bản phù hợp với mình nhất.


Bài viết liên quan: 

so sánh phần mềm crm ưu điểm crm phần mềm crm tốt nhất so sánh gencrm với misacrm

Share