Tính năng đề xuất của CloudPro cho lĩnh vực Chứng khoán

QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ DATA

Import data từ các nguồn (file Excel)

Tích hợp data đổ về tự động từ các kênh (hệ thống core system của ngân hàng, các kênh online như web form, fan page...)

Phân bổ data tự động (qua các kênh online như qua tổng đài, fanpage...) hoặc bằng tay (qua các kênh offline như import, tự nhập)

QUẢN LÝ TELESALES

Tiến hành cuộc gọi trực tiếp trên CRM (với điều kiện CRM đã có tích hợp với tổng đài IP)

Ghi nhận mục đích gọi và kết quả gọi

Hẹn lịch gọi tiếp theo

Xử lý cuộc gọi nhỡ

Báo cáo cuộc gọi theo nhân viên

QUẢN LÝ CUỘC HẸN

Ghi nhận lịch hẹn trên lịch làm việc

Chia sẻ lịch làm việc cho cấp trên hoặc người liên quan một cách nhanh chóng

Thông báo lịch hẹn qua email

QUẢN LÝ KPI (Sale Target)

Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho nhân viên, đội nhóm hoặc các phòng ban

Theo dõi và hiệu chỉnh chỉ tiêu

Đánh giá chỉ tiêu (đạt, ko đạt)

TÍCH HỢP ĐA KÊNH

Tích hợp với Zalo, Facebook

Tích hợp email (Mautic, mailchimp)

Tích hợp với call center

Tích hợp với các hệ thống khác

BÁO CÁO

Báo cáo kinh doanh

Báo cáo thu - chi

Báo cáo hiệu quả chiến dịch

Các báo cáo khác

Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu theo ngành

XEM BẢNG GIÁ

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối