TÔI CÓ THỂ TÙY BIẾN VTIGERCRM?

TÔI CÓ THỂ TÙY BIẾN VTIGERCRM?

Trả lời:

VTigerCRM được thiết kế dạng modular – mô đun hóa. Tức là các chức năng của vTiger được phân thành các mô đun độc lập về mặt kỹ thuật.

Tùy biến vTiger mức độ người dùng đầu cuối (Admin hệ thống phía khách hàng)

Ở mức độ người dùng phía khách hàng, vTiger cung cấp cơ chế cho người dùng có thể để tùy chỉnh một số vấn đề sau:

  • Thêm trường, bớt trường, chỉnh sửa nhãn hiển thị trên các module
  • Tùy chỉnh giao diện (sắp thứ tự hiển thị)
  • Chỉnh sửa giá trị hộp sổ xuống
  • Ẩn/hiện menu

Tùy biến ở mức độ nhà phát triển

Dưới mức độ nhà phát triển, chúng tôi có thể triển khai tính năng CRM theo yêu cầu.

Dưới đây là một số chức năng tham khảo:

  • Quản lý công nợ
  • Quản lý tích lũy điểm và chính sách đi kèm
  • Quản lý thẻ thành viên và chính sách đi kèm
  • Quản lý chỉ tiêu kinh doanh và chỉ tiêu hoạt động của nhân viên
  • Tích hợp hệ thống khác: website, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý bán hàng (POS), phần mềm ERP (SAP, Oracle…)

Tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ có tư vấn hạng mục tùy chỉnh cụ thể và hợp lý.

Bài viết hay