TÔI CÓ THỂ TÙY BIẾN VTIGERCRM?

Trả lời:

VTigerCRM được thiết kế dạng modular – mô đun hóa. Tức là các chức năng của vTiger được phân thành các mô đun độc lập về mặt kỹ thuật.

Tùy biến vTiger mức độ người dùng đầu cuối (Admin hệ thống phía khách hàng)

Ở mức độ người dùng phía khách hàng, vTiger cung cấp cơ chế cho người dùng có thể để tùy chỉnh một số vấn đề sau:

Tùy biến ở mức độ nhà phát triển

Dưới mức độ nhà phát triển, chúng tôi có thể triển khai tính năng CRM theo yêu cầu.

Dưới đây là một số chức năng tham khảo:

Tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ có tư vấn hạng mục tùy chỉnh cụ thể và hợp lý.

Phần mềm vTigerCRM crm tùy chỉnh chỉnh sửa nhanh trong crm crm vtiger tùy biến vtiger

Share