Công ty TalentViet HR Solution

Công ty TalentViet HR Solution đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Talent Viet

Công ty TalentViet HR Solution

Website:talentviet.com
Lĩnh vực hoạt động: nhân sự
Địa chỉ: 42 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Tel: (+84) 08 38409009

Hiện trạng:

- Quản lý tuyển dụng trong công ty khó khăn, phức tạp, tốn nhiều thời gian và chi phí.

Mục tiêu dự án:

- Quản lý tập trung và nhất quán các đối tượng:

  • Đầu việc (Job)
  • Hồ sơ ứng viên (Candidates)
  • Nhà tuyển dụng (Accounts)
  • Các đầu mối liên hệ (Contact)

=> Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý khách hàng trong lĩnh vực nhân sự

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối