TRIỂN KHAI ERP TRƯỚC HAY TRIỂN KHAI CRM TRƯỚC?

Trả lời:

ERP làm mô hình quản lý doanh nghiệp với nhiều phân hệ như: quản lý lương, quản lý kho, quản lý nhân viên,…. để triển khai được ERP đòi hỏi phải có kinh phí lớn, qui trình nghiệp vụ phải chặt chẽ liên kết với nhau. Vì thế ở Việt Nam trong mô hình ERP rất khó để thành công.CRM lại khác, nó là mô hình quản lý quan hệ khác hàng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể chỉnh sửa để đáp ứng đúng với các yêu cầu của doanh nghiệp với chi phí không quá cao. Có thể tìm kiếm thêm khách hàng, tạo sự gắn kết mạnh mẽ giữa doanh nghiệp với các khách hàng hiện tại.

TRIỂN KHAI ERP hay CRM

Ngoài ra với SugarCRM – một phần mềm tiêu biểu đại diện cho lĩnh vực CRM, một Open Source có khả năng tùy biến để giải quyết các vấn đề của các doanh nghiệp – những khó khăn của doanh nghiệp trước mắt hoàn toàn có thể giải quyết. Đồng thời SugarCRM hoàn toàn có thể đồng bộ với ERP, nên các doanh nghiệp hoàn toàn có thể an tâm.

OnlineCRM giải pháp phần mềm CRM quản lý khách hàng Việt Nam

Bài viết tham khảo thêm về ERP và CRM: 
tại sao dùng crm erp và crm quản lý doanh nghiệp triển khai ERP trước hay CRM trước ERP
-->