Triển khai phần mềm CRM cho CTY CP V&C

V-CONTRACTOR JOINT STOCK COMPANY đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho V&C

V-CONTRACTOR JOINT STOCK COMPANY

Website: www.v-contractor.com
Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế

Văn phòng:

Head office:

4/F Tan Hoang Long Building
25/68 Nguyen Binh Khiem St., Dist. 1, HCMC.
Tel: (84-8) 3911 5046
Fax: (84-8) 3911 5049

Branch office:

4/F, Room 403 Saigon Beautiful Building
02 Nguyen Khac Vien St., Dist. 7, HCMC.
Tel: (84-8) 5413 6474
Fax: (84-8) 5413 6473

Branch office / Workshop:

11/1 Le Van Khương St., Ward Thoi An, 12 Dist., HCMC
Tel: (84-8) 3597 7299
Fax: (84-8) 3597 7297

Mô tả dự án:

-Triển khai cài đặt và huấn luyện SugarCRM

=>Tham khảo gói dịch vụ hướng dẫn sử dụng SugarCRM

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối