Công ty One2one Personnel

One2one Personnel đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho One2One Personnel

One2one Personnel

Website: www.one2onepersonnel.com
E-mail: infoone2onepersonnel.com
Lĩnh vực hoạt động: Nhân sự

Văn phòng công ty

Địa chỉ: #1306, 13FL, Kumho Asiana Plaza, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84 (0) 8 6288 8700
Fax: +84 (0) 8 6291 7908

Mô tả dự án:

=>Triển khai và tùy chỉnh theo yêu cầu gói SugarCRM-HR

Đăng ký tư vấn

Khảo sát yêu cầu