Triển khai phần mềm CRM cho Red - Brand Builders

RED - Brand Builders đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Red - Brand Builders

RED - Brand Builders

Website: red.tm
Email: infored.tm

Văn phòng:

Địa chỉ: 10 Phan Ngu St.,Da Kao Wd. D.1, HCMC, Vietnam
Tel: +84 8 38 200 169

Hiện trạng:

- Công ty có nhu cầu triển khai phần mềm quản lý thời gian dự án trên nền tảng SugarCRM.

Mục tiêu dự án:

  • Quản lý được thời gian dự án theo từng cá nhân
  • Các báo cáo liên quan

Sau 3 tháng triển khai hệ thống quản lý TimeSheet cho công ty AKTIVATION VIETNAM (Red). Ngày 08/06/2012 công ty TNHH PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM và Công ty Red đã tiến hành nghiệm thu... Nghiệm thu dự án Online TimeSheet Red CRM

=>Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý dự án

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối