Triển khai SugarCRM cho ACE Corp

Triển khai SugarCRM cho ACE Corp

Triển khai SugarCRM cho L&A

Sau thời gian 7 tháng triển khai và thử nghiệm, ngày 8/09/2011 vừa qua, L&A và OnlineCRM đã tiến hành nghiệm thu dự án CRM và đưa vào sử dụng chính thức phần mềm trong công ty.

Theo đánh giá chung, kết quả triển khai dự án bước đầu đạt và vượt yêu cầu đề ra ban đầu. Tuy nhiên, để chương trình được hoàn thiện hơn nữa thì L&A dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung một số modules khác vào hệ thống CRM hệ tại trong thời gian tới.

OnlineCRM giải pháp phần mềm CRM Việt Nam