Công ty TWIN Software Solution

Công ty TWIN Software Solution đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Twin Sofware

Công ty TWIN Software Solution

Website:http://twin.vn
Email: contacttwin.vn
Lĩnh vực hoạt động: Quảng cáo

Văn phòng công ty

  • Địa chỉ: Lầu 5, Alpha Tower, 151 Nguyễn Đình Chiểu., Phường 6, Quận 3, TP HCM
  • Điện thoại: 84 8 6290 3087

Mô tả dự án:

-OnlineCRM phối hợp với TWIN.VN để thực hiện dự án DatVietOOH CRM

Nội dung dự án:

-Tùy chỉnh tính năng SugarCRM nhằm đáp ứng nhu cầu của DatVietOOH như quản lý bảng hiệu, quản lý hợp đồng, báo cáo tuần...

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối