Công ty VPT đã triển khai phần mềm CRM

Giới thiệu:

VPT là Công ty chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì các thiết bị Điện tử – Viễn thông – Tin học, sản xuất phần mềm và cung cấp các giải pháp Viễn thông tin học tổng thể cho khách hàng, dựa theo đặc thù của từng khách hàng.

VPT được thành lập bởi đội ngũ chuyên gia đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông – Tin học và một số cán bộ đã từng làm việc nhiều năm tại các công ty Viễn thông lớn trong và ngoài nước với sứ mệnh cho ra đời các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất phù hợp với sự biến đổi trong quản lý phục vụ ngày một tốt hơn cho khách hàng.

Cung cấp thiết bị và giải pháp viễn thông

VPT hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị và giải pháp truyền thông sau:

Cung cấp thiết bị và giải pháp truyền dẫn

VPT hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị và giải pháp truyền thông sau:

Cung cấp thiết bị và giải pháp Hội nghị

VPT hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị và giải pháp truyền thông sau:

Cung cấp thiết bị và giải pháp chống sét

VPT hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị và giải pháp truyền thông sau:

Cung cấp thiết bị và giải pháp giám sát

VPT hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị và giải pháp truyền thông sau:

Mô tả dự án:

công ty vpt vpt công ty vpt việt nam khách hàng
-->