CÔNG TY CỔ PHẦN TUYỂN DỤNG NGUỒN GỐC NIỀM TIN VIỆT NAM đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Faro

CÔNG TY CỔ PHẦN TUYỂN DỤNG NGUỒN GỐC NIỀM TIN VIỆT NAM

Website: http://farorecruitment.com/
Lĩnh vực hoạt động: Tuyển dụng nhân sự

Văn phòng công ty:

Địa chỉ: Phòng 701A tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-3974-3091

Mô tả dự án:

phần mềm crm triển khai crm khách hàng nhân sự crm nhân sự faro

Share