Công ty TNHH C.A.I.D

Công ty TNHH C.A.I.D đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho CAID CO.

Công ty TNHH C.A.I.D

Addr: 24A Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động: thiết kế, thi công nội ngoại thất văn phòng

Mô tả dự án:

  • Customize SugarCRM theo nghiệp vụ tại công ty
  • Phân quyền dữ liệu theo phòng ban

=> Tham khảo gói dịch vụ tùy biến tính năng CRM theo yêu cầu

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối