Công ty truyền thông ADT Group Holdings đã triển khai phần mềm CRM

Triển khai phần mềm CRM cho ATD Group

Công ty truyền thông ADT Group Holdings 

Website: http://www.adt.com.vn
Email: infoadt.com.vn
Lĩnh vực hoạt động: Quảng cáo truyền thông

 

Văn phòng Hà Nội:

Văn Phòng Thành Phố Hồ Chí Minh:

Mô tả dự án:

 -Triển khai và tùy chỉnh theo yêu cầu gói SugarCRM-eTimesheet

khách hàng truyền thông ADT công ty truyền thông ADT group holdings công ty adt truyền thông

Share