CTY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH DỐC ĐÁ -PHÚ HÀI đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Te Cliff

CTY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH DỐC ĐÁ -PHÚ HÀI - THE CLIFF

Website: http://thecliffresort.com.vn/

Lĩnh vực hoạt động: Nhà hàng - Resort

 

Trụ sở The Cliff: 

Mô tả dự án:

khách hàng du lịch the cliff resort công ty thương mại dịch vụ the cliff dốc đá phú hài resort nghỉ dưỡng the cliff

Share