CTY CP Thương mại du lịch Dốc Đá-Phú Hài-THE CLIFF

CTY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH DỐC ĐÁ -PHÚ HÀI đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Te Cliff

CTY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH DỐC ĐÁ -PHÚ HÀI - THE CLIFF

Website:http://thecliffresort.com.vn/

Lĩnh vực hoạt động: Nhà hàng - Resort

THE CLIFF

Trụ sở The Cliff:

  • Địa chỉ: Khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện Thoại: 0252 3719 1111 –0252 3719 138

Mô tả dự án:

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối