Innovative Hub

innovativehub

Innovative Hub cung cấp “Dịch Vụ Một Cửa” (tất cả dịch vụ tại một điểm đến),hỗ trợ khách hàng tạo lập, quản lí và đẩy mạnh phát triển Thương Mại Điện Tử cho Doanh nghiệp Việt.

Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp dịch vụ Thương Mại Điện Tử dẫn đầu ở Singapore và Việt Nam, cùng với hàng loạt các Dịch vụ Gia tăng (VAS) từ Alibaba.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Sari Town, Khu Đô Thị Sala, Số 21 Đường B4, Phường An Lợi Đông, Quận 02, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 7100 1688

Website: www.innovativehub.com.vn

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối