Viet Thai International Joint Stock

Viet Thai International Joint Stock đã triển khai phần mềm CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Viet Thai International Joint Stock

Viet Thai International Joint Stock

Website:www.highlandscoffee.com.vn
Địa chỉ: 135/37/50 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam
Lĩnh vực hoạt động: bán lẻ sản phẩm cà phê ở Việt Nam (Highland coffee)


Mô tả dự án:

-Gởi SMS trên SugarCRM

=> Tham khảo giải pháp phần mềm gửi SMS

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối