Viet Thai International Joint Stock đã triển khai phần mềm CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Viet Thai International Joint Stock

Viet Thai International Joint Stock

Website: www.highlandscoffee.com.vn
Địa chỉ: 135/37/50 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam
Lĩnh vực hoạt động: bán lẻ sản phẩm cà phê ở Việt Nam (Highland coffee)


Mô tả dự án:

 -Gởi SMS trên SugarCRM

=> Tham khảo giải pháp phần mềm gửi SMS

việt thái highlands coffee công ty việt thái international joint stock công ty việt thái
-->